Avgifter 2023

Exempel

Som ny medlem är det dessa avgifter du får på din faktura: 
Inträdesavgift500kr
Nyckeldepostion400kr
Arbetsplikt300kr
Medlemsavgift600kr
Bryggavgift1500-2100kr


Om din plats är under 2,4m så blir det alltså 3300kr på din första faktura. Kommande år betalar du "arbetsplikt", "medlemsavgift" och "bryggavgift" 2400kr per år. 
Om du är med på arbetsdagar i hamnen så får du avdrag på din nästa faktura om 50kr per arbetad timme. 
Trailer och vinterplats tillkommer om detta önskas.