ARBETSDAG

fredag, 16 maj, 2014
SJÖSÄTTNING
söndag, 6 april, 2014

ÅRSMÖTE OCH 50-ÅRSFIRANDE

torsdag, 6 mars, 2014
Välkomna till Hölö Båtklubbs Årsmöte och 50-årsfirande
på Wij Gammelgård, Lördagen den 5 april
Anmälan lämnas senast 17 mars, se inbjudan som skickats ut med brev