Skrivelse angående deltagande på HBK årsmöte 2016

På årets årsmöte var uppslutningen katastrofalt dålig, endast 7 medlemmar deltog. Enligt stadgarna ska vi minst 9 medlemmar i klubben närvara. De som var närvarande enades om att mötet skulle genomföras trots detta. Vi (årsmötesdeltagarna) uppmanar de medlemmar som har något att invända mot årsmötets genomförande att påtala detta för styrelsen inom 4 veckor från detta brevs mottagande, varvid vi kommer att kalla till ett nytt årsmöte.
Anledningen till att vi valde att genoför mötet trots rådande situation var ekonomiska och att det skulle innebär en förskjutning av hela säsongen. Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, anser vi inte att vi kan arbeta vidare med fakturering, bokning av sjösättning planering av arbeten etc. Skulle denna situation uppstå ytterligare en gång kommer vi dock att avblåsa mötet och bjuda in till ett nytt årsmöte med de konsekvenser det får.
 Vi ställer oss givetvis frågan, varför blir det så här? Om man är medlem i en förening så är man det av någon anledning, sannolikt att det tillgodoser ett behov på önskad platts och med önskvärd service till ett lägre pris än andra alternativ. Det många tycks missa är att, vi är en ideell organisation som förutsätter att vi hjälps åt och att det minsta man kan bidra med, är att man deltar på årsmötet, framför sina åsikter och medverkar vid förtroendeval. Det är ju dessa personer som sedan ser till att saker och ting fungerar. Två timmars engagemang per år kan inte vara mycket begärt, mint 20 % av medlemsantalet borde kunna ställa upp på detta. Som ordförande anser jag inte att vi ska behöva belysa vikten av detta varje år, som vi gjorde inför förra årets årsmöte. Då skrev vi ett mycket tydligt påpekande i samband med inbjudan och fick ett deltagande (35 medlemmar) som bara slås av det år då vi hade 40 årsjubileum.
 Hölö båtklubb har kring 15 personer som innehar förtroendeposter med mer eller mindre krävande uppgifter. Jag hoppas att Hölö BKs medlemmar tar detta i beaktande och visar så pass mycket respekt för detta arbete att man åtminstone deltar på årsmötet, men också bidrar till att vi kan ha en större cirkulation på förtroendeposter.
 Då detta brev skickas ut i tillsammans med räkningen vill jag passa på att påminna om gällande försäkringsbrev för er båt, som ska delges kassören inför säsongen.
Sven-G Johansson
 Ordförande Hölö BK

söndag, 28 februari, 2016

Välkomna till Hölö Båtklubbs årsmöte lördagen den 12 mars kl. 13:00 på Wij Gammelgård.

Årsmötet är obligatoriskt för alla medlemmar för att säkerställa båtklubbens fortlevnad. P.g.a. tidigare års dåliga uppslutningar från klubbens medlemmar finns fortfarande risk för nedläggning eller omstrukturering.
Har du någon åsikt om detta så är det viktigt att du närvarar den 12 mars.
Vänligen anmäl ert deltagande till info@holobk.se.
/Styrelsen