JANNES BÅT

ÅRSMÖTE 7 MARS KL. 13:00

onsdag, 21 januari, 2015
Välkomna till Hölö Båtklubbs årsmöte lördagen den 7 mars kl. 13:00 på Wij Gammelgård.
Årsmötet är obligatoriskt för alla medlemmar för att säkerställa båtklubbens fortlevnad. P.g.a. tidigare dålig uppslutning från klubbens medlemmar riskerar vi antingen nedläggning eller omstrukturering.
Har du någon åsikt om detta så är det viktigt att du närvarar den 7 mars.
Vänligen anmäl ert deltagande till info@holobk.se.
/Styrelsen