Medlemsansökan

Ladda ned pdfen med medlemsansökan och fyll i era uppgifter, signera den och skicka den sedan till bryggansvarige. Har ni frågor om tillgänglighet eller annat rörande våra bryggplatser så kontakta bryggansvarige.

Ladda också ner "Information till båtklubbar 2020" ett nyhetsbrev Södertälje kommuns miljökontor tagit fram för att informera vad som gäller för utfasning av biocidfärger och TBT. Detta är vad samtliga på klubben måste följa.