Medlemsansökan

Ladda ned pdfen med medlemsansökan och fyll i era uppgifter, signera den och skicka den sedan till vår info mail. Har ni frågor om tillgänglighet eller annat rörande våra bryggplatser så kontakta bryggansvarige.

Ladda också ner "Information till båtklubbar 2020" ett nyhetsbrev Södertälje kommuns miljökontor tagit fram för att informera vad som gäller för utfasning av biocidfärger och TBT. Detta är vad samtliga på klubben måste följa.

Observera att den som inte har deklarerat bottenfärg alternativt inte sanerat från biocidfärg på sin/sina båtar får heller inte lägga till vid Hölö Båtklubbs bryggor eller bojar.